Документи

 

ПРИЕМ НА ДЕЦА

Важно съобщение – второ класиране!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл. 12, ал.2 на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ и училищата на територията на Община Сандански, Ви уведомяваме, че няма незаети места след първо класиране на децата и няма да се проведе второ класиране.

 От ръководството

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

СПИСЪКЪТ на класираните за прием деца от първа възрастова група за учебна 2019/2020 година е готов.

Необходимо е да попълните заявление за прием при директора на детската градина.

Срокът за записване на първо класиране е до 30.05.2019г., всеки работен ден от 09 – 11 ч и от 13 – 15 ч в кабинета на директора.

Моля носете необходимите документи за удостоверяване на посочените данни  в заявлението за класиране!

СПИСЪК на децата, приети за първо класиране

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване

Заявление за записване

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА ДГ „1 ЮНИ“

Заявление за посещение през летния период

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ

Наредба №3/2007г. за здравните изисквания в ДГ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

Документи по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД за избор на заявител

ОБРАЗЕЦ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАРЕДБА УП-УМ

 

ВЪТРЕШНИ НАРЕДБИ

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Правилник за дейността

Етичен кодекс

Правилник обществен съвет

Дневен режим 

 

Вътрешни наредби

Стратегия-СТРАТЕГИЯ 2016-2020 от 2017г с план за действие

ПЛАН за действие и финансиране към СТРАТЕГИЯТАПРОГРАМНА СИСТЕМА Щастливи деца, СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ОБРАЗЕЦА 17-18 (Поправен)

ПЛАН за действие и финансиране към СТРАТЕГИЯТА

ДОКЛАД изпълнение на стратегията

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

УКО-програма

Бюджет

Отчет на бюджет 2016г

БЮДЖЕТ 2017

Отчет бюджет 2017г

БЮДЖЕТ 2018

Отчет бюджет 2018 финансова година

БЮДЖЕТ 2019

 

Информация по чл.22б, т.14 от ЗОП

м.06.2017г

м.10.2017г

м.03.2017г