Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства и същността на видовете услуги

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства и същността на видовете услуги

Лицензирани доставчици на социални услуги -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/07/Приложение-1-Карта-на-услугите.pdf

Същност на видовете услуги -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/07/Приложение-2-Информация-за-същността-на-соц.-услуги.pdf