ВАЖНО!

ВАЖНО!

Здравейте, дечица!!! Вече е септември, ваканцията свършва, а детската градина ви очаква на 1 септември – обновена, освежена и по-приветлива от всякога…

Уважаеми родители, наближава Новата учебна година и е време отново да сме заедно. Напомняме Ви, че съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, при новопостъпило дете и при подновяване на посещенията трябва да представите следните документи:

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист /при първоначално постъпване/.
  2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина /при първоначално постъпване и при условие, че детето не е посещавало детска ясла/.
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина /при първоначално постъпване/.
  4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.) /при първоначално постъпване/.
  5. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
  7. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози .

Благодарим за разбирането!

До скоро!

Очакваме Ви!

За подробна информация: тел. 0894349149, Димитрина Патронска, медицински техник към ДГ „1 юни“