Съобщение

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На основание чл.32,ал.1, т.2 и чл.7, ал.2 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански и необходимост от профилактика, ДГ „1 юни“ преустановява приема на деца за периода 18.08.2022 г. – 31.08.2022 г. включително.
Очакваме Ви в детската градина на 01.09.2022 г., четвъртък!

От директора