ВАЖНО!

ВАЖНО!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Съгласно Заповед № 163 от 20.12.2021 г. на директора на ДГ  „1 юни“, дните в периода 29-31.12.2021г. са обявени за неучебни.