Важно!!! Прием на деца – втора, трета и четвърта група

Важно!!! Прием на деца – втора, трета и четвърта група

СЪОБЩЕНИЕ 

      Уважаеми родители,

Приемът на децата от втора, трета и четвърта група през месец септември ще се осъществи съгласно Наредба №3, чл. 4, (3)  от 5 февруари 2007г. за здравни изисквания към детските градини на МЗ.

Необходимите документи за прием:

1. Изследване за чревни бактерии и чревни паразити /за деца, които не са посещавали детската градина повече от 2 месеца/.

2. Медицинска бележка или декларация по образец/декларацията се попълва на място в детската градина, може да се изтегли и от сайта на ДГ  /декларация pdf /, / ДЕКЛАРАЦИЯ docx/,  че детето не е контактувало със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Дата: 01.09.21 г.                       Мед. сестра /Д. Патронска/

д