ВАЖНО ПРИЕМ 2020 г.!!!

ВАЖНО ПРИЕМ 2020 г.!!!

ВАЖНО !!!

ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА

И

ДЕЦА, ВЪЗОБНОВЯВАЩИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ

В ДГ „1 юни“  от 15.09.2020 г.

 

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен .

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

Новоприетите деца в основната сграда на ДГ ще бъдат приети в детска група „Калинки“ с учители Маргарита Комова и Венетка Кельова. Помещенията на детската група се намират на втори етаж, вдясно от входа. На 15.09.2020 г. Ви очакваме от 7.30 до 8.30 ч на централния вход на детската градина.

Децата, приети в база „Бонбон“, намираща се на ул. „Асен Хадживасилев“ №21, ще бъдат посрещнати от учители Анелия Найденова и Маряна Динева.

Желателно е родителите на новоприетите деца да посетят предварително ДГ за проверка на документите от медицинския специалист – м.с. Патронска.

За по-добра експедитивност на приема, родителите да поставят на децата си домашни термометри преди влизане в ДГ, като след предоставяне за проверка от оторизирано лице и запис на показаната стойност, да ги вземат обратно със себе си.

Влизане на родители в сградата на ДГ е забранено! Родителите са задължени да спазват мерките и изискванията на МЗ и на директора!

ДЕЦАТА, КОИТО СА ОТСЪСТВАЛИ ОТ ДГ ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦА, Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВЯТ ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ.

Родители, които не са попълнили декларация за информирано съгласие за мерките срещу корона вируса, могат да изтеглят от ТУК и да я подготвят за предаване при пристигането на децата в ДГ.

Във връзка с Мерките за организиране на дейностите в ДГ, издадени от МЗ, и опазване Вашето, нашето и най-вече здравето на децата, Ви призоваваме за следното:

  1. При първия прием на детето всички родители да спазват социална дистанция от 2м и означената маркировка за движение в района на ДГ, като е забранено влизането в сградата.
  2. Желателно е родителите да носят маски при предаването на децата на персонала.
  3. Моля, по възможност, да носите собствен недистанционен термометър, с който да премерите температурата на детето си, докато чакате реда си, да го представите на мед. техник за вписване и да го вземете обратно със себе си /за по-бърз и оперативен прием/!
  4. Необходимо е да носите индивидуален плик или чантичка, в които да се поставят обувките на детето Ви след събуване.
  5. Детето Ви ще бъде прието в ДГ със задължително попълнена Декларация за информирано съгласие по образец, която ще имате възможност да попълните на хартиен носител на място или да откриете в сайта на ДГ, раздел ДОКУМЕНТИ - http://www.cdgpyrviuni.com/?page_id=948.