ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Детска градина „Първи юни“ временно преустановява дейността си

Във връзка с установени 5 положителни PCR-теста за COVID-19 в първа група в ДГ „Първи юни“, град Сандански – на 1 служител и 4 деца, временно, със заповед на кмета на Община Сандански, детското заведение преустановява дейността си за карантинния период – до 3 август.

Направените PSR-тестове са осигурени от РЗИ – Благоевград. Очаква се резултатът на още едно дете от същата група. Към настоящия момент здравословното състояние на всички е добро.

Дейността във филиалите на ДГ „Първи юни“ в село Струма и село Вълково продължава.

Мерките се вземат с оглед опазване здравето на децата и служителите в детската градина и техните семейства.