ПРИЕМ НА ДЕЦА

Важно съобщение – второ класиране!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл. 12, ал.2 на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ и училищата на територията на Община Сандански, Ви уведомяваме, че няма незаети места след първо класиране на децата и няма да се проведе второ класиране.

От ръководството

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

СПИСЪКЪТ на класираните за прием деца от първа възрастова група за учебна 2019/2020 година е готов.

Необходимо е да попълните заявление за прием при директора на детската градина.

Срокът за записване на първо класиране е до 30.05.2019г., всеки работен ден от 09 – 11 ч и от 13 – 15 ч в кабинета на директора.

Моля носете необходимите документи за удостоверяване на посочените данни  в заявлението за класиране!

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване

Заявление за записване

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА ДГ „1 ЮНИ“

Заявление за посещение през летния период

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ

Наредба №3/2007г. за здравните изисквания в ДГ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 1 до 30 април 2019 г. в основната база на детската градина, на адрес: гр. Сандански, ул. „Георги Казепов“ №9, ще се приемат заявления за кандидатстване за прием на деца, навършващи 3 години през цялата 2019 г. Директорът ще приема лично заявленията от 8 до 12 часа, всеки работен ден, в определения срок. За по-добра  ефективност при приема на документи, може да изтеглите и попълните заявление за кандидатстване от тук и от страница „Документи“, където Ви предлагаме информация за Наредбите, с които е желателно да се запознаете.