ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Срокът за подаване на оферти за участие в обявената обществена поръчка се удължава от 03.12.2018г. до 06.12.2018г., включително, всеки работен ден от 7.00ч до 15.00ч при касиер-домакина на ДГ. Отварянето на подадените в срок оферти ще се извърши на 07.12.2018г. от 13ч в сградата на ДГ.