СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЛЕТЕН ПЕРИОД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл.63, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование учебната година започва на 15 септември, а в случай, че е почивен ден, тя започва на следващия работен ден, т.е. на 16 септември.

От 3 до 14 септември в детската градина се сформира сборна група, която по желание могат да посещават и децата от базите на ДГ „1 юни“ в селата.

Информация за необходимите по Наредба за здравните изисквания в детските градини документи можете да откриете тук.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ 1 ЮНИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Учебната 2019/2020 година започва на 16 септември 2019г. Моля родителите на новоприетите деца да заповядат в ДГ няколко дни преди приема на детето с документите за постъпване и попълнена Декларация за запознаване с Правилника за дейността на ДГ  и Декларация за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

ДЕКЛАРАЦИЯ за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни

Важно съобщение! Срокът за подаване на оферти за участие в обявената обществена поръчка е от 21.11.2018г до 30.11.2018г., включително, всеки работен ден от 7.00ч до 15.00ч, при касиер-домакина на ДГ.