СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Детска градина „Първи юни“ временно преустановява дейността си

Във връзка с установени 5 положителни PCR-теста за COVID-19 в първа група в ДГ „Първи юни“, град Сандански – на 1 служител и 4 деца, временно, със заповед на кмета на Община Сандански, детското заведение преустановява дейността си за карантинния период – до 3 август.

Направените PSR-тестове са осигурени от РЗИ – Благоевград. Очаква се резултатът на още едно дете от същата група. Към настоящия момент здравословното състояние на всички е добро.

Дейността във филиалите на ДГ „Първи юни“ в село Струма и село Вълково продължава.

Мерките се вземат с оглед опазване здравето на децата и служителите в детската градина и техните семейства.

 

50 години Детска градина „1 юни“ – Дом на щастливи деца!

ВАЖНО!!!

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Детската градина възстановява приема на деца от 26.05.2020 г., вторник.

Във връзка с Мерките за организиране на дейностите в ДГ, издадени от МЗ, и опазване Вашето, нашето и най-вече здравето на децата, Ви призоваваме за следното:

  1. При първия прием на детето, на 26.05.2020 г., всички родители да спазват социална дистанция от 2м и означената маркировка за движение в района на ДГ, като е забранено влизането в сградата.
  2. Желателно е родителите да носят маски при предаването на децата на персонала.
  3. Моля, по възможност, да носите собствен недистанционен термометър, с който да премерите температурата на детето си, докато чакате реда си, да го представите на мед. техник за вписване и да го вземете обратно със себе си /за по-бърз и оперативен прием/!
  4. Необходимо е да носите индивидуален плик или чантичка, в които да се поставят обувките на детето Ви след събуване.
  5. Детето Ви ще бъде прието в ДГ със задължително попълнена Декларация за информирано съгласие по образец, която ще имате възможност да попълните на хартиен носител на място или да откриете в сайта на ДГ, раздел ДОКУМЕНТИ – http://www.cdgpyrviuni.com/?page_id=948.

Децата ще се приемат от 7:00 ч до 8:30 ч и ще се изпращат от 15:30 ч до 17:30 ч. Извън тези времеви интервали децата могат да се водят и вземат след уговорка с учителите.

Моля използвайте, по възможност, личните си телефони за повикване на децата и за разговори с учителите!

Благодаря за разбирането!

 

Книжка за деца – „История на коронавируса“- https://www.prosveta.bg/uploads/files/Istoria_za_coronavirus_BG.pdf

 

ВАЖНО за приема на документи за 2020-2021 година – Заповед на Кмета

Заявление за кандидатстване за първа група за учебна 2020 – 2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл.63, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование учебната година започва на 15 септември, а в случай, че е почивен ден, тя започва на следващия работен ден, т.е. на 16 септември.

От 3 до 14 септември в детската градина се сформира сборна група, която по желание могат да посещават и децата от базите на ДГ „1 юни“ в селата.

Информация за необходимите по Наредба за здравните изисквания в детските градини документи можете да откриете тук.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни