СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 ВАЖНО за приема на документи за 2020-2021 година – Заповед на Кмета

Заявление за кандидатстване за първа група за учебна 2020 – 2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл.63, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование учебната година започва на 15 септември, а в случай, че е почивен ден, тя започва на следващия работен ден, т.е. на 16 септември.

От 3 до 14 септември в детската градина се сформира сборна група, която по желание могат да посещават и децата от базите на ДГ „1 юни“ в селата.

Информация за необходимите по Наредба за здравните изисквания в детските градини документи можете да откриете тук.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

ДЕКЛАРАЦИЯ за  информирано съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни