ДГ „Първи юни”, гр. Сандански – дом на щастливи деца!

ДГ

„ПЪРВИ ЮНИ” ще бъде дом на детството и младостта, на семейните, човешките и професионалните ценности - Дом на щастливи деца!

Мисия:

МИСИЯТА на детската градина е възпитаване хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили.

Мисъл

„Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:да бъдат радостни без повод,винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това,което желаят.”

Паулу Коелю