Posts found under: ДОКУМЕНТИ

ПРИЕМ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Първи юни” и  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански, кандидатстването и записването на приетите деца се извършва чрез подаване на декларация по образец, приложена ТУК.
От 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. ще се приемат заявления за кандидатстване в детската градина.
Същите ще откриете в сайта на ДГ – cdgpyrviuni.com и на място в детското заведение.
Заявленията, в комплект с изискуемите по Наредба документи, имате възможност да подадете в ДГ и на електронната поща: cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg, подписани и сканирани.
Заповядайте, очакваме Ви!

Обява за прием – ТУК

Заявление за кандидатстване в ДГ 1 юни 2022-2023 г. – Приложение 1,2  ТУК

Заявлението за кандидатстване в ДГ „1 юни“ може да бъде попълнено, сканирано и изпратено на имейла на ДГ - cdg_1_pyrviuni.sandanski@abv.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански – ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН тук

МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ – тук

С Правилника за устройството и дейността в ДГ „1 юни“ имате възможност да се запознаете тук

ПУД Ковид тук

Виж повече

Държавна агенция за закрила на детето

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/08/Приложение-2-Информация-за-същността-на-соц.-услуги.pdf

КАРТА НА УСЛУГИТЕ -http://www.cdgpyrviuni.com/contentholder/uploads/2017/08/Приложение-1-Карта-на-услугите.pdf

Виж повече